WYNIKI BADANIA OPINII PUBLICZNEJ MillwardBrown SMG/KRC
2009-06-17


Badanie, dotyczące opinii mieszkańców Warszawy na temat planowej inwestycji Parku Światła -będącej projektem rewitalizacji terenu położonego wzdłuż ulic Wawelskiej i Żwirki i Wigury -  przeprowadzone zostało przez SMG/KRC na reprezentatywnej próbie N=1004 osób. Z badania wynika, iż 83% mieszkańców Warszawy chce, aby 20-ha teren należący do klubu RKS SKRA i GPIF został zagospodarowany zgodnie z założeniami projektu Park Światła. 12% warszawiaków było przeciw projektowi, a 3% nie miało zdania na w/w temat. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-14 czerwca 2009 roku na zlecenie Global Partners Investment Fund.

Badanie opinii publicznej wykazało, że 84% warszawiaków jest zdania, że władze Warszawy powinny uwzględnić projekt Park Światła w miejscowym planie zagospodarowania. 83% opowiada się za ideą odbudowy i współfinansowania obiektów sportowych przez miasto i prywatnego inwestora.

Katarzyna Gerl, Prezes Zarządu GPIF, mówi: „Mieszkańcy Warszawy dają „zielone światło” dla Parku Światła ponieważ rozumieją, że dzięki temu obecnie ogrodzony teren SKRY zostanie zrewitalizowany  i otwarty dla mieszkańców Warszawy. Powstaną atrakcyjne przestrzenie publiczne, a 60% terenu zostanie przeznaczone pod zieleń dzięki czemu obszar sąsiadującego ze SKRĄ parku Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego zostanie powiększony o 12 hektarów. Cieszy mnie, że pomimo ostrej kampanii dezinformacji i manipulacji prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przeciwko naszej inwestycji, opinia publiczna opowiada się za projektem. Nasuwa się więc pytanie czy władze Warszawy kierować się będą obawą przez Gazetą czy też zdaniem opinii publicznej? Miasto ma wybór: wyłączyć teren SKRY z procedury planistycznej i usiąść do rozmów z nami w celu ustalenia takiego sposobu zagospodarowania terenu, który będzie rozwiązaniem kompromisowym lub też uchwalić plan miejscowy bez wyłączania SKRY ignorując głos warszawiaków, środowiska sportowego, klubu SKRA oraz inwestora, który gotów jest finansować budowę stadionu”.

Park Światła to wielofunkcyjny projekt urbanistyczny zgodny pod kątem intensywności zabudowy z ostatnio obowiązującym planem miejscowym oraz z aktualnym studium. Park Światła przygotowany został w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, który ma na celu rewitalizację zdewastowanego obecnie obszaru Warszawy, nazwanego powszechnie przez jej mieszkańców SKRĄ oraz przywrócenie dawnej świetności klubowi sportowemu działającemu pod tą nazwą od ponad 80 lat. Projekt Park Światła został oceniony przez niezależnych ekspertów firmy ARUP jako jeden z najbardziej zrównoważonych na świecie.

Warto podkreślić, iż poparcie dla projektu wyrażają od ponad roku sportowcy, najwięksi polscy olimpijczycy oraz przedstawiciele środowisk sportowych, apelując w sprawie rewitalizacji obiektów sportowych SKRY w liście otwartym skierowanym do Pani Prezydent m.st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pod listem podpisali się m.in. Irena Szewińska, Jacek Wszoła, Teresa Sukniewicz, Tomasz Majewski, Marian Woronin.

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.