Juniper Networks przedstawia urządzenia VPN SSL następnej generacji
2008-04-14

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży sieci o wysokich parametrach,  przedstawiła następną generację swoich, wiodących na rynku, bezpiecznych platform dostępowych ( Secure Access (SA) SSL VPN platforms) – urządzeń SA 2500, 4500 i 6500.  Nowe urządzenia Secure Access zapewniają przedsiębiorstwom i dostawcom usług najlepszą w swej klasie wydajność, skalowalność i redundancję, umożliwiające szybki, niezawodny i bezpieczny dostęp zdalny do aplikacji i usług w nawet najbardziej złożonych i wymagających bezpieczeństwa środowiskach.

Aby utrzymać rentowność działalności gospodarczej i jej ciągłość, współczesne dynamicznie działające przedsiębiorstwa muszą móc zapewnić dostęp do swoich krytycznych aplikacji z każdego miejsca i o każdej porze. Ich wydziały informatyki poddawane są ciągłym naciskom o błyskawiczne uruchamianie zdalnego dostępu przez coraz bardziej rozproszone środowiska – w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Następna generacja urządzeń dostępowych Secure Access SSL VPN firmy Juniper umożliwia dynamicznym firmom zapewnianie zdalnym ruchomym pracownikom, klientom i partnerom dostępu do korporacyjnych zasobów i aplikacji z każdego miejsca i o każdej porze. Urządzenia te chronią dotychczasowe inwestycje zapewniając pojedynczą platformę obsługującą zdalny dostęp do aplikacji internetowych, usług terminalowych, aplikacji klient-serwer, także z coraz powszechniejszym użyciem urządzeń ruchomych. Zapewniają także dynamiczny dostęp dla różnych rodzajów ruchu, zależnie od ról generujących go pracowników, a za tym dają ogromną elastyczność i granularność [kontroli dostępu]. 

„Zapewnienie niezawodnego i bezpiecznego dostępu dla naszych użytkowników, o każdej porze i z każdego miejsca, jest warunkiem koniecznym naszych sukcesów” – stwierdził Mark Starry, kierownik infrastruktury i zabezpieczeń w Szpitalu Concord.  „Bogate funkcjonalnie, skalowalne urządzenia Secure Access SSL VPN firmy Juniper umożliwią nam zaspokojenie z całkowitym zaufaniem potrzeb na zdalny dostęp w miarę rozwoju naszej działalności i jej ewolucji. Uważamy Juniper Networks za dostawcę strategicznego, pomagającego nam w osiąganiu celów gospodarczych.”

Lepsza wydajność w praktyce i prostsze zamawianie
W odróżnieniu od innych dostawców, firma Juniper udowodniła, że dostarcza najbardziej innowacyjny i rozszerzalny zbiór funkcjonalności w swych platformach SSL VPN, co potwierdziły praktyczne badania wydajnościowe. SA 6500 może zapewniać najbardziej zaawansowane rozwiązania wysokiej dostępności i uniwersalność, niezbędne w najbardziej złożonych i wymagających środowiskach firmowych i u operatorów. Badania praktyczne wykazują, że SA 6500 zapewnia dwa razy większą pojemność, niż poprzednia generacja Secure Access, obsługując do 30 000 współbieżnych użytkowników w jednym poczwórnym klastrze. Platformy Secure Access obsługują też szeroką gamę urządzeń ruchomych i innych pracujących pod różnorodnymi systemami operacyjnymi, w tym Microsoft Windows, Apple Mac OS i Linux.

Firma Juniper podjęła też kroki mające na celu ułatwienie składania zamówień przez klientów i partnerów. Poprzez włączenie do licencji podstawowej niektórych licencji, dotąd sprzedawanych opcjonalnie, ogranicza liczbę kodów SKU licencji skojarzonych z nowymi modelami, by zamawianie i konfigurowanie urządzeń Secure Access było prostsze,. Dzięki temu, aby skonfigurować urządzenie Secure Access, klient będzie musiał w zamówieniu wyspecyfikować mniej pozycji SKU, co przyśpieszy proces jego przygotowania.

W skalowalnych platformach zabezpieczających zastosowano SSL, powszechny bezpieczny protokół wykorzystywany przez wszystkie standardowe przeglądarki internetowe. Wyeliminował on ostatecznie poprzednio niezbędne oprogramowanie klienckie, zmiany w serwerach wewnętrznych i kosztowne ciągłe utrzymanie komputerów stacjonarnych i tego oprogramowania. SA 2500, 4500 i 6500 zapewniają skuteczne wielowarstwowe zabezpieczenia na całej drodze i obejmują zarządzanie zabezpieczeniami końcowych klientów, urządzeń, danych i serwerów w układzie warstwowym. Dzięki tym zaawansowanym funkcjom zapewniona jest interoperacyjność z różnymi systemami zabezpieczeń punktów końcowych pochodzącymi od innych producentów, zgodnymi z normą Trusted Network Connect (TNC). 

„Juniper dalej jest najchętniej wybierany w branży, gdy chodzi o bezpieczny dostęp do wysokowydajnych sieci, ponieważ nieprzerwanie zapewniamy coraz bardziej zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu w skali całych przedsiębiorstw, które przystają do ewoluujących wymagań naszych klientów – przedsiębiorstw i usługodawców” – powiedział Sanjay Beri, wiceprezes, Access Solutions, Juniper Networks. „Nasza następna generacja urządzeń Secure Access SSL VPN oferuje niezrównaną elastyczność i skalowalność, umożliwiające organizacjom ograniczanie kosztów i maksymalizowanie sprawności i ciągłości działalności gospodarczej”.

Bezpieczne urządzenia dostępowe Secure Access firmy Juniper Networks, które wielokrotnie zyskały uznanie profesjonalistów na rynku SSL VPN od chwili ich wprowadzenia w 2001 roku, są przodującą na tym rynku linią urządzeń SSL VPN. Przedsiębiorstwa i usługodawcy na całym świecie wybierali rozwiązania SSL VPN firmy Juniper Networks, by w oparciu o nie zwiększać sprawność i wydajność działania. Ponadto, firma Juniper Networks w dalszym ciągu jest jedynym dostawcą systemów SSL VPN, które przeszły większość niezależnych audytów bezpieczeństwa, potwierdzających ich zadanie – zapewnianie bezpiecznych rozwiązań sieciowych. Urządzenia SSL VPN przeszły wyczerpujące kontrole firm Information Security Partners, LLC (iSEC Partners) i Cybertrust®, Inc.
 
Ceny i dostępność
Urządzenia SA 2500, 4500 i 6500 firmy Juniper Networks są w tej chwili dostępne u Juniper Networks i jej ogólnoświatowej sieci odsprzedawców. Ceny katalogowe nowych urządzeń zaczynają się od 4 995 USD za SA 2500 przy dziesięciu współbieżnych użytkownikach, 16 895 USD za SA 4500 przy 50 współbieżnych użytkownikach, oraz 43 995 za SA 6500 przy 100 współbieżnych użytkownikach.

Firma Juniper Networks

Juniper Networks, Inc. jest liderem rynku sieci o wysokich parametrach. Firma oferuje wysokowydajną architekturę sieciową tworzącą niezawodne i elastyczne środowisko umożliwiające coraz szybsze wdrażanie zróżnicowanych usług i aplikacji z użyciem jednolitej sieci, co sprzyja rozwojowi firm wymagających wysokiej wydajności.  Dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie www.juniper.net

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.