Juniper Networks rozbudowuje infrastrukturę wysokowydajnych sieci o nową rodzinę przełączników Ethernet
2008-02-12

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży sieci o wysokich parametrach, wprowadziła dzisiaj na rynek serię EX przełączników ethernetowych, zapewniających nowe poziomy wydajności infrastruktury szybkich sieci w przedsiębiorstwach. Pracujące pod jednolitym sieciowym systemem operacyjnym JUNOS T firmy Juniper, przełączniki serii EX uproszczą eksploatację sieci, zapewniając jej niezawodność na poziomie operatorskim oraz możliwość konsolidowania i integracji infrastruktury, dzięki której dynamiczne firmy będą mogły szybciej wdrażać sieciowe aplikacje i usługi pozwalające im szerzej rozwijać działalność. Dzięki ograniczeniu kosztów, złożoności i ryzyka związanego z tradycyjnymi infrastrukturami systemów komutowanych, seria EX zmienia ekonomikę sieci.

Piony informatyki poddawane są ustawicznym naciskom o zaspokajanie zmieniających się wymagań na aplikacje i usługi, od których zależy innowacja. Od dyrektorów informatyki wymaga się zapewniania powszechnego dostępu do strategicznych zasobów i procesów biznesowych w pełnym obszarze od klienta do firmy, inwestowania w zaawansowane aplikacje i usługi zwiększające elastyczność firmy w pozyskiwaniu nowych kontaktów i rozwijaniu aktualnych, a także wzmacniania zabezpieczeń chroniących zasoby dostępne w różnych miejscach sieci. Jednocześnie wymaga się od nich zwiększania sprawności operacyjnej i maksymalizacji wydajności i dochodowości. Przedsiębiorstwa usiłują radzić sobie z tymi wyzwaniami w oparciu o tradycyjne infrastruktury sieciowe, cechujące się ograniczoną wydajnością, małą podatnością na zmiany, a także kosztownym i skomplikowanym zarządzaniem.

Seria EX rozwiązuje te dylematy, umożliwiając dynamicznym firmom budowanie wysokowydajnych infrastruktur sieciowych w oparciu o trzy główne zasady - prostotę eksploatacji, niezawodność na poziomie operatorskim oraz integrację i konsolidację - pozwalające na zapewnianie powszechnego dostępu do strategicznych zasobów, zmniejszenie przestojów sieci i zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do współużytkowanych zasobów w skali całego rozszerzonego przedsiębiorstwa. Dzięki przełącznikom serii EX firmy Juniper przedsiębiorstwa będą mogły zmienić ekonomikę sieci ograniczając nakłady kapitałowe i na eksploatację, uwalniając środki budżetowe na inwestycje w nowatorskie technologie i usługi, które zwiększą sprawność operacyjną i podniosą całkowitą dochodowość firm.

Zwycięstwo przez zmianę reguł gry
Dzięki przełącznikom serii EX firmy Juniper, dynamicznie działające przedsiębiorstwa mogą stosować ekonomiczne urządzenia zapewniające wysoką dostępność, zunifikowaną łączność i zintegrowane zabezpieczenia oraz prostotę eksploatacji - nie tylko na poziomie wymaganym już dzisiaj, ale z możliwością sprostania wymaganiom przyszłości. Przełączniki serii EX są wymiarowane tak, że nadają się zarówno do zastosowań w kampusach, ośrodkach przetwarzania danych, jak i w biurach terenowych firm, a jednocześnie wykonane są dużym stopniu w oparciu o sprzęt i architekturę oprogramowania występujące w przełącznikach do sieci szkieletowych, zaprojektowanych przez firmę Juniper specjalnie pod kątem obsługi konwergentnej transmisji danych, głosu i wideo w jednolitych sieciach działających bezprzestojowo.

Prostota operacyjna to szybsza innowacja
Stosowane dotąd w przedsiębiorstwach infrastruktury komutacyjne często pracują pod wieloma niezgodnymi z sobą wersjami systemów operacyjnych, przez co przy wprowadzaniu do sieci nowych funkcji, jej zachowanie staje się nieprzewidywalne. Dzięki wykorzystaniu modułowego oprogramowania JUNOS, przełączniki serii EX pracują pod jednolitym systemem operacyjnym zapewniającym jednorodną funkcjonalność, spójność całej implementacji oraz uniwersalne narzędzia do konfigurowania i zarządzania. Dzięki stosowaniu w wysokowydajnej architekturze sieciowej jednolitego systemu operacyjnego zarządzanego także w taki sam sposób w skali całej sieci, wprowadzanie nowatorskich rozwiązań może być szybsze, ponieważ administratorzy sieci mają pewność, że włączenie nowych funkcji nie pogorszy stabilności i wydajności sieci. Dodatkowo, stosowanie ujednoliconego systemu operacyjnego w całej sieci przedsiębiorstwa może ograniczyć koszty szkoleń, utrzymania i zarządzania, co przekłada się na niższy całkowity koszt posiadania rozwiązania.

Niezawodność na poziomie operatorskim - nadążanie za zmieniającymi się potrzebami przedsiębiorstw
Firmy prowadzące dynamiczną działalność na dużą skalę coraz częściej są uzależnione od sprawnego działania sieci i nie mogą sobie już pozwalać na skomplikowane, kosztowne i ryzykowne uruchamianie nowych funkcji grożące zaburzeniem pracy sieci. Aby ograniczyć skutki wpływu naruszeń bezpieczeństwa na pracę sieci, firma Juniper Networks wbudowała w nowe przełączniki serii EX swoje ujednolicone mechanizmy kontroli dostępu (ang. Unified Access Control - UAC), co zapewnia przedsiębiorstwom możliwość sprawowania kontroli nad dostępem użytkowników do krytycznych aplikacji i zasobów firmy poprzez egzekwowanie całościowych polityk bezpieczeństwa.

Integracja i konsolidacja - niższe koszty ogólne zarządzania
Tradycyjnie sieci firmowe często budowano z trzech warstw komutacji - na poziomie dostępu, agregacji ruchu i szkieletu sieci. Choć początkowym celem takiego "uwarstwienia" sieci było zapewnienie możliwości elastycznego upakowywania portów i ograniczenie propagacji awarii sieci, liczne warstwy komutujące mogą pociągać za sobą niepotrzebne koszty i komplikacje w eksploatacji sieci, a samo ich utrzymanie może stanowić znaczącą pozycję w budżecie informatycznym.

Przełączniki serii EX firmy Juniper Networks umożliwiają elastyczne upakowywanie portów i mają wbudowane sprawdzone rozwiązania zapewniające im niezawodność na poziomie operatorskim, co umożliwia ograniczenie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, zmieniając całkowicie aspekty ekonomiczne sieci. Na przykład przełączniki ethernetowe serii EX 4200 z technologią Virtual-ChassisT zapewniają taką samą gęstość upakowania portów ethernetu gigabitowego (GbE) i portów 10GbE, jak tradycyjne przełączniki wykorzystujące fizyczne płyty główne, ale zajmują jedną ósmą powierzchni i kosztują ponad trzykrotnie mniej, dzięki czemu w oparciu o nie firmy mogą rozbudowywać swoje wysokowydajne sieci stopniowo, w miarę wzrostu potrzeb. Aby zwiększyć widoczność aplikacji, przełączniki Juniper serii EX wyposażono w specjalizowane układy scalone (ASIC) sterowania przepływami, co umożliwia gromadzenie statystyk sieciowych z rozpoznawaniem aplikacji w warstwie sprzętowej. Dzięki temu można znacząco ograniczyć koszty zarządzania, szkoleń, diagnostyki, przestoju i zatrudniania firm zewnętrznych.

"W miarę jak nasza działalność ewoluowała z lokalnego obrotu giełdowego dokonywanego fizycznie na parkiecie, do poziomu ogólnokrajowej giełdy elektronicznej, gdzie transakcje odbywają się praktycznie bez żadnego udziału ludzi, wielkość naszej infrastruktury wzrosła o kilka rzędów wielkości, a dla naszych graczy głównym kryterium jest szybkość, z jaką im dostarczamy informacje i wykonujemy zlecenia" - powiedział Frank Ziegler, wiceprezes ds. łączności Filadelfijskiej Giełdy Papierów Wartościowych. "Dzięki wysokowydajnej infrastrukturze sieciowej firmy Juniper nasza Giełda jest jednym z najszybszych elektronicznych parkietów świata spełniających wymogi amerykańskiej Komisji ds. Giełd (Reg NMS). Dołożenie nowych przełączników ethernetowych serii EX pozwoli nam na jej dalszą rozbudowę umożliwiającą szybkie, niezawodne i bezpieczne zaspokajanie rosnących potrzeb naszych użytkowników."

Seria EX 3200 firmy Juniper - platformy o stałej konfiguracji
Przełączniki ethernetowe serii EX 3200 to autonomiczne urządzenia o stałej konfiguracji, umożliwiające proste i ekonomiczne budowanie sieci w biurach terenowych i centralnych o małym zagęszczeniu użytkowników. Mieszczące się w szafkach kablowych 24 i 48 portowe przełączniki EX 3200 umożliwiają proste podłączanie do sieci urządzeń 10/100/1000BASE-T, zaspokajając współczesne wymagania na sieci konwergentne. Dostępne jest też ograniczone lub pełne zasilanie urządzeń zewnętrznych kablem sieciowym (Power over Ethernet - PoE), dzięki czemu do sieci konwergentnych można podłączać urządzenia IP takie jak telefony, kamery monitoringu i punkty dostępu radiowego do sieci LAN (WLAN). Opcjonalnie można urządzenia wyposażyć po stronie pierwotnej w czteroportowe moduły GbE i dwuportowe 10GbE z przystawkami optoelektronicznymi, pozwalające na przyłączanie ich do innych przełączników lub ruterów. Średni czas naprawy urządzeń skrócono wyposażając je w wymienne w terenie zasilacze i moduły wentylatorów.

Seria EX 4200 firmy Juniper - technika wirtualnej płyty głównej
Przełączniki ethernetowe serii EX 4200 wykonane w technice Virtual-Chassis łączą w sobie niezawodność, skalowalność i łatwość zarządzania właściwe systemom modułowym, z ekonomicznością i uniwersalnością systemów ustawianych w wieżę (ang., stackable), zapewniając skalowalne rozwiązania o wysokiej jakości, do zastosowań w ośrodkach przetwarzania danych oraz biurach regionalnych i centralach korporacji. Podobnie jak przełączniki serii EX 3200, przełączniki z serii EX 4200 występują w konfiguracjach 24 i 48 portów 10/100/1000BASE-T z ograniczonym lub pełnym zasilaniem (PoE) urządzeń końcowych oraz opcjonalnymi modułami GbE i10GbE po stronie pierwotnej, plus 24 portowym przełącznikiem światłowodowym współpracującym z okablowaniem 100/1000BASE-X. Dzięki technice Virtual Chassis można połączyć maksymalnie 10 przełączników serii EX 4200 jedną płytą połączeniową 128 Gb/s, tworząc pojedynczy przełącznik wirtualny obsługujący maksymalnie 480 portów 10/100/1000BASE-T i do 40 portów GbE lub 20 portów 10GbE po stronie pierwotnej. We wszystkich przełącznikach serii EX 4200 zastosowano rozwiązania wysokiej niezawodności (HA), takie jak zdublowane i wymienne pod napięciem zasilacze wewnętrzne i wymienne w terenie kasety z dmuchawami, dzięki czemu do minimum ogranicza się przestoje urządzeń.

Seria EX 8200 firmy Juniper - konfiguracje z wykorzystaniem Terabit Chassis
Modułowe przełączniki serii EX 8200 Terabit Ethernet to wysokowydajne i skalowalne rozwiązanie do szkieletowych i agregujących ruch sieci 10GbE w przedsiębiorstwach wymagających gęsto upakowanych urządzeń. Juniper będzie oferował dwa przełączniki z serii EX 8200- ośmiogniazdowy 1,6 Terabit Chassis i szesnastogniazdowy 3,2 Terabit Chassis. Wyposażone w rozbudowane tablice rutingowe i duże sprzętowe bufory pakietów, przełączniki serii EX 8200 zapewnią maksymalne spotykane w branży w tej klasie upakowanie portów 10GbE działających z prędkością galwaniczną - 64 porty w obudowie ośmiogniazdowej i 128 portów w obudowie szesnastogniazdowej. Dwa w pełni wyposażone szesnastogniazdowe przełączniki EX 8200 zajmują jeden stojak 42 U, zapewniając 256 galwanicznych portów 10GbE na stojak.

"Dla wielu przedsiębiorstw czynnikiem ograniczającym możliwość realizacji wymagań na wysoką wydajność stały się dotychczas posiadane sieci" - powiedział Hitesh Sheth, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Grupy Biznesowej ds. Platform Ethernetowych w Juniper Networks. Firmy nie mogą sobie już pozwalać na skomplikowane, kosztowne i ryzykowne uruchamianie nowych funkcji, grożące zaburzeniem pracy sieci. Dzięki wprowadzeniu naszej rodziny wysokowydajnych przełączników ethernetowych pracujących pod oprogramowaniem JUNOS, Juniper oferuje rozwiązanie, które spełnia wymagania biznesowe, ekonomiczne i techniczne współczesnych infrastruktur sieciowych służących do realizacji usług."

Ceny, dostępność i certyfikacja z komutacji opartej na JUNOS
Przełączniki serii EX 3200 i EX 4200 powinny być dostępne od marca 2008 roku. Ceny katalogowe przełączników serii EX 3200 zaczynają się od 4.000 USD, a serii EX 4200 od 6.000 USD. Przewiduje się, że seria EX 8200 będzie dostępna w drugiej połowie 2008 roku. Juniper ogłosił także przedłużenie swego programu certyfikacji (Juniper Networks Certification Fast Track Program) do końca 2008 roku i rozszerzenie go o certyfikację w zakresie komutacji opartej na JUNOS. Dodatkowe informacje o przełącznikach ethernetowych serii EX można uzyskać z witryny www.juniper.net/switch. Dodatkowe informacje o programie certyfikacji Fast Track można uzyskać z witryny http://www.juniper.net/training/fasttrack/.

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.