Juniper Networks wzbogaca swą ofertę wysokowydajnych ethernetowych ruterów usługowych
2008-07-02

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży sieci o wysokich parametrach, powiększyła gamę kart interfejsów do swojej serii MX ethernetowych ruterów usługowych o trzy nowe rodziny zamiennych koncentratorów z gęstym upakowaniem portów (Dense Port Concentrator - DPC). Dzięki większej swobodzie obsługi szerszej gamy architektur sieci ethernetowych zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i dostawców usług, seria MX ruterów firmy Juniper zapewnia klientom możliwość przyśpieszania i zwiększania skali wdrożeń sieci i usług ethernetowych klasy operatorskiej – zmniejszając koszt i złożoność dodatkowych części sieci.

„Platformy serii MX firmy Juniper Networks są podstawowym czynnikiem umożliwiającym realizację naszych dążeń do maksymalizacji wartości naszych zasobów w drodze zwiększenia sprawności i pojemności naszych sieci, przy jednoczesnym przyśpieszaniu realizacji nowatorskich usług o wysokich parametrach” – powiedział Clive Dorsman, główny dyrektor operacyjny firmy The Carphone Warehouse Networks. „Cieszymy się z tego, że firma Juniper dodatkowo wzbogaciła ofertę serii MX gamą nowych możliwości interfejsowania, zapewniających większą uniwersalność, co pozwala nam wykorzystywać rutery serii MX do realizacji szerszej gamy usług.”

Nowe karty koncentratorów z gęstym upakowaniem portów (DPC), które pasują zamiennie do wszystkich urządzeń serii MX — w tym MX240, MX480 i MX960 — to:

• Nowe galwaniczne trójprędkościowe (10/100/1000) DPC Ethernet pozwalające klientom na obsługę zarówno interfejsów o niskiej przepływności, jak i już wcześniej obsługiwanych interfejsów szybkich.
• Nowe DPC 20 Gb/s - ekonomiczniejsze i sprawniejsze, pobierające mniejszą moc zasilania niż karty w pełni 40 Gb/s. Karty DPC 20 Gb/s umożliwiają klientom wyczulonym na koszt inwestycji i zasilania skorzystanie z długofalowej ochrony inwestycji zapewnianej przez doskonałą wydajność i skalowalność platformy MX, przy utrzymywaniu nakładów kapitałowych i kosztów operacyjnych na minimalnym poziomie.
• Nowe karty DPC dualne, zwiększające swobodę i sprawność działania dzięki umożliwieniu klientom obsługi zarówno interfejsów Gigabit jak i 10 Gigabit tą samą kartą liniową.

Nowe karty interfejsów DPC mogą być stosowane równolegle z już wykorzystywanymi kartami interfejsów — co pozwala klientom na konfigurowanie ruterów serii MX z optymalnymi kombinacjami interfejsów o niskiej, średniej i wysokiej przepływności potrzebnymi w konkretnych realizacjach sieci. Dzięki tej niezrównanej swobodzie w połączeniu z szeroką gamą energooszczędnych i małogabarytowych platform sprzętowych serii MX, usługodawcy i przedsiębiorstwa mogą ekonomicznie dobierać koszty, pobór energii i pojemność systemów pod kątem bardzo zróżnicowanych rodzajów sieci.

„Dodając te trzy nowe karty liniowe, które zwiększają zakres zastosowań ruterów serii MX i obniżają koszty ponoszone przez klientów zarówno z sektora usługodawców, jak i przedsiębiorstw, firma Juniper wzmocniła swoją pozycję rynkową” – powiedział Dave Passmore, dyrektor do spraw badań w Burton Group. „Szczególnie karty z interfejsami galwanicznymi serii MX pomogą przedsiębiorstwom w realizacji mniejszych sieci o prostszych konfiguracjach.”

Rodzina urządzeń serii MX pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego o jednej wersji kodu źródłowego – JUNOS – zapewniającego większe możliwości obsługi sieci ethernetowych oraz funkcjonalność i narzędzia z zakresu administracji i utrzymania sieci (OAM), co upraszcza wdrażanie i zarządzanie usługami ethernetowymi w wielkich sieciach. Doskonałe połączenie platform sprzętowych nowej generacji serii MX, nowych możliwości interfejsowania i systemu JUNOS jeszcze bardziej zwiększa ekonomiczność, wydajność i skalowalność sieci ethernetowych klasy operatorskiej, jednocześnie ograniczając ich koszt i złożoność.

„Klienci na całym świecie zdają sobie sprawę z korzyści płynących z wydajności, skali i niezawodności usługowych ruterów ethernetowych serii MX firmy Juniper, dzięki czemu jest to jedno z najszybciej przyjmujących się na rynku ulepszonych rozwiązań w historii firmy” powiedział Kim Perdikou, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Grupy ds. Produktów Infrastrukturalnych firmy Juniper Networks. „W miarę wzbogacania serii MX o nową funkcjonalność przeznaczoną do obsługi ewoluujących potrzeb biznesowych naszych klientów zarówno z sektora usługodawców jak i przedsiębiorstw, będziemy im pomagali w ograniczaniu kosztów i złożoności coraz bardziej skomplikowanych realizacji sieci.”

Karty DPC trójprędkościowe i 20 Gb/s są dostępne już teraz, zaś początek sprzedaży dualnych kart DPC planowany jest na drugą połowę 2008 roku.

Firma Juniper Networks

Juniper Networks, Inc. jest liderem rynku sieci o wysokich parametrach. Firma oferuje wysokowydajną architekturę sieciową tworzącą niezawodne i elastyczne środowisko umożliwiające coraz szybsze wdrażanie zróżnicowanych usług i aplikacji z użyciem jednolitej sieci, co sprzyja rozwojowi firm wymagających wysokiej wydajności.  Dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie www.juniper.net

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.