Firma Juniper Networks obchodzi dziesiąte urodziny oprogramowania JUNOS
2008-07-22

Firma Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży sieci o wysokich parametrach, obchodzi 10-tą rocznicę terminowego wydawania kolejnych kwartalnych wydań oprogramowania JUNOS®. W ciągu ostatnich 10 lat firma konsekwentnie projektowała, wytwarzała i dostarczała nowe wydania oprogramowania JUNOS – w stałym cyklu co kwartał, zapewniającym aktualność obsługi ewoluujących wymagań ponad 30 000 usługodawców, klientów biznesowych i instytucjonalnych z całego świata, eksploatujących  sieci o wysokiej wydajności. Oprogramowanie JUNOS zapewnia operatorską stałą dostępność systemów, automatyzację eksploatacji sieci oraz otwarte środowisko innowacji, niezbędne firmom do szybkiego dostosowywania ich sieci do zmieniających się wymagań gospodarczych przy jednoczesnym ograniczaniu złożoności, kosztów i ryzyka.

„Od samego początku firma Juniper narzuciła sobie konstruktorską dyscyplinę pozwalającą na szerokie stosowanie innowacji i ustawiczne rozwiązywanie najtrudniejszych problemów sieciowych za pierwszym podejściem, poprzez łączenie rozwiązań półprzewodnikowych, systemowych i programowych powstających w wyniku naszych prac badawczo-rozwojowych” – powiedział Pradeep Sindhu, założyciel i Dyrektor Techniczny Juniper Networks.  „Oprogramowanie JUNOS to przykład zrozumienia, że pojedynczy sieciowy system operacyjny musi się ustawicznie rozwijać, by nadążał za wzrastającymi wymaganiami co do skali, wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa.”

Rozwój oprogramowania JUNOS firmy Juniper Networks oparto na trzech podstawowych założeniach projektowych, wspólnie nazywanych Power of One (Potęgą jedności):

o Jeden system operacyjny dla wszystkich platform, co ogranicza czas, zasoby i nakłady niezbędne do zaplanowania, wdrożenia i eksploatacji infrastruktury sieciowej o wysokiej wydajności
o Jeden cykl wydawania wersji zapewniający, że wszystkie stopniowo dodawane możliwości i funkcje są stabilne i w pełni przebadane na zgodność wsteczną
o Jedna modułowa architektura oprogramowania zapewniająca wysokodostępne i bezpieczne oprogramowanie, które szybko może ewoluować w ślad za potrzebami klientów
 

„Podstawą funkcjonowania dzisiejszego rynku sieci, niezależnie od tego, czy patrzymy z punktu widzenia przedsiębiorstwa, czy konsumenta, jest konsekwencja i przewidywalność – sieć ma zapewniać to, co obiecywano” – powiedział Tom Nolle, Prezes CIMI Corp.  „Juniper od dawna zapewnia to, co jest najważniejsze by spełnić te wymagania – czyli stabilny sieciowy system operacyjny, zawsze wydawany w tylko jednej wersji i ze znanym harmonogramem kolejnych wydań. A takie podejście będzie z czasem coraz ważniejsze, zaś Juniper w tym zakresie już ma przewagę.”

Na tych właśnie sprawdzonych przez lata zasadach projektowych opiera się ewolucja oprogramowania JUNOS, które obecnie pracuje na szerokiej gamie platform firmy Juniper Networks i zawiera szeroką wbudowaną gamę funkcji kierowania, komutacji i ochrony ruchu oraz wiele zaawansowanych usług sieciowych. Tylko w zeszłym roku firma Juniper: wprowadziła Platformę do tworzenia rozwiązań partnerskich (ang. Partner Solution Development Platform - PSDP), dzięki której partnerzy i klienci mogą tworzyć specjalizowane aplikacje pracujące pod JUNOSem; wbudowała najwyższej klasy usługi zabezpieczające swojego systemu ScreenOS w oprogramowanie JUNOS 9.0; i wprowadziła na rynek osiem nowych platform sprzętowych sterowanych oprogramowaniem JUNOS, w tym pierwszą platformę ze skalowalną płaszczyzną połączeniową o wysokiej przepustowości oraz przełączniki ethernetowe dla firm informatycznych.

Firma Juniper Networks

Juniper Networks, Inc. jest liderem rynku sieci o wysokich parametrach. Firma oferuje wysokowydajną architekturę sieciową tworzącą niezawodne i elastyczne środowisko umożliwiające coraz szybsze wdrażanie zróżnicowanych usług i aplikacji z użyciem jednolitej sieci, co sprzyja rozwojowi firm wymagających wysokiej wydajności.  Dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie www.juniper.net

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.