Juniper Networks przedstawia Architekturę Usług Dynamicznych przeznaczoną dla sieci korporacyjnych oraz operatorów telekomunikacyjnych
2008-09-16

Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), lider w branży sieci o wysokich parametrach, poprzez wprowadzenie pierwszej w branży Architektury Usług Dynamicznych (Dynamic Services Architecture™) tworzy produkt nowej jakości. Dzięki temu produktowi firmy prowadzące działalność sieciową o wysokiej intensywności mogą dokładnie i szybko dopasować się do zmieniających się wymagań rynkowych i w ramach inwestycji w technologię sieciową przyspieszyć wdrożenia nowych usług. Architektura Usług Dynamicznych jest fundamentem, na którym oparte są niedawno wprowadzone na rynek bramki sieciowe usług dynamicznych Juniper Networks SRX (patrz powiązane doniesienie prasowe z dnia 15 września 2008). Produkt pozwala na ekspansję poprzez „bezkompromisowy” system skalowania zintegrowanych usług i funkcjonalności sieci w ramach jednej, spójnej architektury. Dzięki temu, przedsiębiorstwa, usługodawcy sieci i agencje sektora publicznego są w stanie szybko i ekonomicznie wykorzystać możliwości oferowane przez nowe usługi, uwzględnić zmieniające się wymagania rynkowe i ułatwić użytkownikom pełniejsze wykorzystanie możliwości sieci.

Firmy prowadzące intensywną działalność opartą na sieci uważają sieć za newralgiczny czynnik pozwalający na wykorzystanie dynamicznych usług i modeli biznesowych stymulujących innowacyjność. Wraz z masową ekspansją skali sieci w celu obsługi zaawansowanych aplikacji i usług, nie mogą one pozwolić sobie na rezygnację z integracji usług i wysokiej wydajności, czyli na zarządzanie historycznie przestarzałą infrastrukturą sieciowej. Innowacyjna działalność wymaga dynamicznego rozwiązania , które zapewni szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo, i otworzy drogę ku wykorzystaniu nowych możliwości. Takie wyzwania to coraz większe i ewoluujące zagrożenia dla bezpieczeństwa, prowadzące do przestojów i powolnej obsługi; pokonanie barier uniemożliwiających szybkie skalowanie sieci na potrzeby nowych aplikacji i obsługi dziesiątków milionów użytkowników. Zapewni to także rozwiązanie ciągłych problemów nieefektywności operacyjnej będącej plagą przestarzałej infrastruktury sieciowej. To wszystko obniży koszty, uprości sieci i pozwoli na szybsze dostosowanie się do zmieniających się potrzeb. 

“Stojaki  i karty z odrębnymi aplikacjami oraz mnogość systemów operacyjnych i interfejsów zarządzania prowadzą do sieciowej złożoności powodującej  opóźnienia i tworzące bariery dla wdrażania nowych usług,” powiedział Abner Germanow, Dyrektor, Enterprise Networks, IDC. “Architektura usług pozwalająca na dynamiczne skalowanie działalności we wszystkich wymiarach poprzez wdrażanie wszelkiego rodzaju usług pozwala na szybką realizację potrzeb biznesowych i usprawnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych.”

“Maksymalizacja wartości usług i aplikacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów to kluczowy czynnik decydujący o zwiększeniu przychodów generowanych przez usługodawców,” powiedział Ray Mota, Szef ds. Badań, Synergy Research Group. “Istnieje fundamentalne zapotrzebowanie na wysokowydajną i skalowalną architekturę sieci zapewniającą wydajność pracy, niezawodność i bezpieczeństwo na poziomie pozwalającym na wdrażanie nowych usług.”

Ciągła innowacyjność: Technologia udostępniania usług dynamicznych
Jako lider segmentu rynkowego sieci o wysokiej wydajności, Juniper posiada wszechstronną wiedzę o dzisiejszych wyzwaniach czekających przedsiębiorstwa i usługodawców sieciowych. To doświadczenie jest wykorzystywane do ciągłej innowacyjności projektowej i opracowywania oraz udostępniania rozwiązań zapewniających szerszy wybór i lepszą kontrolę niezbędną do szybkiej realizacji zmieniających się potrzeb. Architektura Usług Dynamicznych oferuje dedykowany podwójny system zarządzania oraz specjalnie zaprojektowaną strukturę transmisyjną pozwalającą na masowe oraz niezależne skalowanie portów Ethernetu i przetwarzania usług. Nowa architektura umożliwia „podłączenie” szerokiej gamy usług, w tym firewall sieci, system zapobiegania naruszeniom (Intrusion Prevention System (IPS)),  ochronę rozproszonego systemu odmowy udostępnienia usług (Distributed Denial of Service (DDos/DoS)), translację adresów sieciowych (Network Address Translation (NAT)), routing dynamiczny, oraz zapewnia wysoką jakość usług (Quality of Service (QoS)). Pozwala to na znaczące przyśpieszenie wdrożeń nowych aplikacji i usług. Architektura Usług Dynamicznych stanowi kanwę, na której dokonuje się ewolucja sieci, które nie tylko zmieniają sposób prowadzenia przez nas działalności, ale także poprawiają jej architekturę.

“Juniper kontynuuje inwestycje innowacyjne niezbędne do zapewnienia wysokowydajnej infrastruktury sieci, tak ważnej dla firm prowadzących intensywną działalność sieciową,” powiedział Mark Bauhaus, Wiceprezydent ds. Wykonawczych i Dyrektor Generalny, Services Layer Technologies, Juniper Networks. “Eskalacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podkreślają konieczność wprowadzenia rozwiązań dynamicznych pozwalających na alokację i maksymalizację wykorzystania zasobów sieci i systemów bezpieczeństwa bez obniżania jej wydajności. Juniper pierwsza dostarcza technologię, która wspierając się na Architekturze Usług Dynamicznych, wprowadza nową jakość w bezpieczeństwie i usługach sieci wysokiej wydajności. Pozwala to na przyśpieszenie wdrożeń zaawansowanych usług i aplikacji biznesowych oraz obsługi klienta, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, ryzyka i złożoności.”

Bramki sieciowe usług dynamicznych SRX dla sieci o wysokiej wydajności
Architektura Usług Dynamicznych jest fundamentem, na którym zbudowano właśnie wprowadzone na rynek bramki sieciowe wysokiej wydajności Juniper Networks serii SRX. W dniu dzisiejszym Juniper zaoferowała na rynku rodzinę bramek sieciowych usług dynamicznych działających w oparciu o system operacyjny JUNOS® tj. modele SRX 5600 i 5800. Modele te zapewniają szybki, niezawodny i bezpieczny dostęp do aplikacji i usług w ramach jednolitej architektury systemu działającej na spójnym systemie operacyjnym, z zarządzaniem w ramach jednej struktury zarządzania. Bramki sieciowe usług dynamicznych Juniper SRX zostały zaprojektowane w celu realizacji wymagań technicznych, biznesowych i ekonomicznych infrastruktury sieciowej zorientowanej na świadczenie usług. Dalsze informacje dotyczące bramek sieciowych usług dynamicznych można uzyskać na witrynie www.juniper.net/srx.

Firma Juniper Networks

Juniper Networks, Inc. jest liderem rynku sieci o wysokich parametrach. Firma oferuje wysokowydajną architekturę sieciową tworzącą niezawodne i elastyczne środowisko umożliwiające coraz szybsze wdrażanie zróżnicowanych usług i aplikacji z użyciem jednolitej sieci, co sprzyja rozwojowi firm wymagających wysokiej wydajności.  Dodatkowe informacje można uzyskać na witrynie www.juniper.net

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.