Środowisko operacyjne instytucji finansowych
2008-11-24
Wdrażanie nowych produktów inwestycyjnych i bankowych, bankowość internetowa, możliwość inwestowania przez Internet z gwarancją realizacji transakcji w dwie sekundy, więcej opcji w oddziałach fizycznych i dostęp do informacji o rachunkach na żywo to tylko kilka przykładowych pozycji, które bezwzględnie muszą znajdować się w ofercie współczesnej finansowej instytucji usługowej. Ale realizacja takich usług nie jest prosta. Obranie kursu zapewniającego optymalne wyniki gospodarcze wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii informatycznej, która pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów. Środowisko operacyjne
Współczesne środowisko operacyjne instytucji finansowej to coś zupełnie innego, niż w dawnej bankowości i inwestycjach. Zdecydowanie wzrosła liczba systemów informatycznych od których zależy działalność. Portale giełdowe, bankowość internetowa, aplikacje do pracy zespołowej i wewnętrzne programy finansowe walczą ze sobą o pasmo, ponieważ spowodowały dramatyczny przyrost ruchu w sieciach używanych przez instytucje finansowe. Jednocześnie z sieci korzystają coraz różniejsi użytkownicy – pracownicy, partnerzy, podwykonawcy i oczywiście klienci – a każda z tych grup wymaga innego poziomu dostępu do programów i danych. Kiedyś dostęp do usług systemów mieli wyłącznie pracownicy wewnątrz firmy, ale teraz sieci lokalne podłączono do sieci rozległych i dostęp do systemów musi być możliwy z najodleglejszych zakątków świata. I dostęp musi być idealny, aplikacje muszą być dostępne na żywo bez opóźnień, a dane przepływające siecią muszą być z jednej strony dostępne, ale z drugiej bezpieczne i stuprocentowo spełniać wymagania narzucane ogólnie obowiązującym prawem i normami zarządzania przyjętymi w firmie. I choć to są tylko wybrane zmiany, które zaistniały w naszym otoczeniu, widać w nich już jeden wspólny wątek – obszar działalności merytorycznej i informatyka nie są już od siebie niezależne, są ze sobą bardzo ściśle połączone.
Wyzwanie
Budując infrastrukturę informatyczną mającą doskonale wspierać wymagania biznesowe instytucje finansowe muszą pokonać szereg problemów – ale generalnie sprowadzają się one do jednego dominującego ograniczenia – przydziału zasobów. Rynki na których działają instytucje jeszcze nigdy dotąd nie były tak konkurencyjne, jak współcześnie. Umiejętność szybkiego wykrywania zmian i reagowania na nie może decydować o przetrwaniu lub upadłości. Ominięcie konkurencji w wyścigu do rynku może stanowić o tym, czy instytucja będzie liderem rynku, czy gasnącą gwiazdą. Ale jednocześnie wszędzie przewija się żądanie „dajcie nam więcej za mniej”. Zamrożenie, a nawet ograniczanie budżetów i etatów zmusza instytucje finansowe do wykonywania rosnącej liczby zadań coraz mniejszymi zasobami. A na współczesnym niepewnym gospodarczo rynku instytucje nie mogą się angażować w nic, co prawie natychmiastowo i bezpośrednio nie przekłada się na zyski. Z tego powodu powszechne staje się zlecanie firmom zewnętrznym wszystkiego co tylko się da i jest uzasadnione ekonomicznie by osiągnąć oszczędność z masowości. A nie ma lepszego obszaru, w którym można obniżyć koszty inwestycyjne i operacyjne przy wykorzystaniu zewnętrznej wiedzy oferowanej przez dostawców usług zarządzanych, obsługujących potrzeby instytucji zarówno w obszarze informatycznym jak i merytorycznym.

Usługi zarządzane – zarządzanie najważniejszymi zasobami
Choć poszczególne instytucje finansowe różnią się w zakresie organizacji, strategii gospodarczych czy sposobów działania, mają też cechy wspólne. Programy bankowe muszą być zawsze w pełni dostępne we wszystkich placówkach bankowych, a dostęp do nich musi być zróżnicowany zależnie od tego, kto korzysta z usług. A co najważniejsze, musi przy tym być zapewnione bezpieczeństwo oprogramowania, danych i użytkowników. I w każdym z tych trzech obszarów mogą pomóc dostawcy usług zarządzanych.

Ograniczanie zagrożeń
Zagrożenia dla instytucji finansowej mogą pojawić się praktycznie zewsząd. Zagrożenie atakami wewnętrznymi, zewnętrznymi, „robakami”, „trojanami”, ataki zmasowane i wykradanie danych – to wszystko się odbywa przez cały czas i podważa zaufanie inwestorów. Ochrona przed tymi zagrożeniami to praca na pełny etat i to dla bardzo wielu wysokiej klasy analityków zagrożeń – ale właśnie w tym obszarze dostawcy usług zarządzanych mogą być bardzo pomocni.

Usługi zarządzane w zakresie ograniczania zagrożeń mają na celu:
•    Reagowanie na nowsze i bardziej przemyślne zagrożenia bezpieczeństwa, niż opisywane powyżej
•    Obsługę złożonych zagadnień kontroli dostępu w sytuacji, gdy wymagany jest bezpieczny zdalny dostęp do zasobów sieciowych i aplikacji dla pracowników, partnerów i gości
•    Kompleksową ochronę całego przedsiębiorstwa, obejmującą zarówno centralę, jak i oddalone placówki terenowe i jednostki pomocnicze.

Optymalizacja oddziałów
Współczesna instytucja finansowa może mieć dziesiątki, a nawet tysiące oddziałów terenowych nie tylko w jednym kraju, ale nawet na całej kuli ziemskiej. A jej aplikacje muszą być w pełni dostępne z każdego miejsca niezależnie od tego, gdzie są posadowione. Jeżeli organizacja przyjmuje model działalności zdecentralizowanej, dostawca usług zarządzanych może jej pomóc zapewnić:
•    By wszystkie aplikacje działały zgodnie z wymaganiami biznesowymi, także gdy pracują przez sieci rozległe,
•    Lepsze działanie systemów z punktu widzenia użytkowników, pozwalające im pracować wydajniej i z większym zadowoleniem w środowisku, którego w przeszłości nie dawało się zapewnić,
•    Lepsze działanie interfejsów dostępnych przez przeglądarkę internetową, niezależnie od tego czy użytkownik znajduje się w centrali, czy w dalekim oddziale.

Dostęp zdalny w ruchu –
W miarę wzrastania zasięgu geograficznego świadczenia usług, coraz częściej użytkownicy znajdujący się w podróży sięgają do różnych zasobów sieciowych za pośrednictwem różnorodnych urządzeń dostępowych, zarówno zarządzanych jak i niezarządzanych, takich jak komputery przenośne. PDA, Blackberry i podobne. W związku z tym aplikacje muszą móc obsługiwać użytkowników na zewnątrz oddziałów terenowych, a nawet zapewniać im dostęp zdalny przy braku fizycznego połączenia z siecią korporacyjną. Takiej firmie dostawca usług zarządzanych może oszczędzić czas, zmniejszyć koszy i wysiłki poprzez:
•    Zapewnienie obsługi różnych urządzeń końcowych wykorzystywanych przez pracowników do dostępu do sieci, gdy nie mają do niej dostępu bezpośredniego w firmie
•    Zapewnieniu ciągłości dostępu użytkownikom przemieszczającym się pomiędzy różnymi sieciami


Z entuzjazmem nie należy przesadzać
Usługi zarządzane cieszą się wielką popularnością wśród instytucji usług finansowych ponieważ rozwiązują im istotne problemy informatyczne, choć zdarzały się również historie rodem z horrorów. Aby instytucja finansowa mogła w pełni skorzystać na wdrożeniu usług zarządzanych, przede wszystkim musi znaleźć dostawcę takich usług który jest w stanie zaspokoić jej wszystkie potrzeby i nawiązać z nią pozytywną i długofalową współpracę.

Aby partnerstwo się sprawdzało, dostawca musi rozwiązywać specyficzne problemy klienta w sposób kompleksowy. Ograniczanie się do dostarczania rozwiązań załatwiających tylko problemy na szczeblu centrali ogranicza ich skuteczność do małego wycinka całego otoczenia. Rozwiązania usług zarządzanych muszą dawać się rozciągać na oddziały, jednostki współpracujące i zdalnych użytkowników. Ponadto rozwiązania z zakresu usług zarządzanych rozwiązujące wyłącznie kwestie informatyczne to już starocie i najprawdopodobniej nie będzie stanowiły dla organizacji rozwiązania długofalowego. Ponieważ problematyka informatyczna w tej chwili jest przepleciona z gospodarczą, najlepiej jest szukać dostawcy usług zarządzanych umiejącego zająć się obydwoma obszarami.

Podsumowując
Nie ma wątpliwości co do tego, że instytucje świadczące usługi finansowe muszą dziś pokonywać problemy, których istnienia jeszcze 10 lat temu nikt nie był sobie w stanie wyobrazić. Ale te problemy można przekuć w okazje pozwalające na szybszy rozwój firmy. Podstawą wykorzystania tych okazji jest zawarcie umowy z właściwym dostawcą usług zarządzanych. A właściwe partnerstwo może zadecydować o sukcesie.


Autor: Juniper Networks

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.