Spotkania prasowe z Juniper Networks - Case Study

Firma Juniper Networks oferuje wysokiej jakości platformy IP, które umożliwiają jej klientom wdrażanie i sprawne funkcjonowanie szeregu usług i skalowalnych aplikacji. Z rozwiązań firmy Juniper Networks korzystają dostawcy usług, przedsiębiorstwa, instytucje rządowe oraz ośrodki badawcze i edukacyjne.
W 2005 roku został zainicjowany przez Image HOUSE cykl kwartalnych spotkań prasowych, podczas których Juniper Networks prezentuje wybranym dziennikarzom najnowsze rozwiązania sieciowe oraz rozwiązania związane z bezpieczeństwem i akceleracją aplikacji, które są nieodzowne przy rozwiązywaniu bardzo skomplikowanych i szybko zmieniających się problemów, pojawiających się w nowoczesnych sieciach na świecie.
Kwartalne spotkania prasowe charakteryzują się wysoką wartością merytoryczną omawianych zagadnień, przedstawianych przez światowych specjalistów. Kształtują one wizerunek Juniper Networks jako innowatora i eksperta na polu rozwiązań projektowanych dla nowoczesnych sieci. Spotkania mają każdorazowo formę wykładu z dyskusją, podczas której dziennikarze mogą pogłębić swoją wiedzę, wymienić poglądy i osobiście zadać pytania ekspertom z Juniper Networks. Dyskusję kończą indywidualne wywiady, które owocują przekrojowymi publikacjami w kluczowych tytułach.
Oto przykłady publikacji, które okazały się po spotkaniach na temat:

  1. Saipan, luty 2006
  2. Telluride, czerwiec 2006 - Networld, Rozwiązania na brzegu sieci


powrót

Sony Ericsson

Juniper Networks
Juniper Networks Rosja
Ferrosan Poland
Micromuse
GTS Energis
Grupa Saint Gobain
US Pharmacia
Ziaja
Kamis Przyprawy
Polski Bank Komórek Macierzystych
Biuro Zewnętrzne Frakcji EPL-ED Parlamentu Europejskiego
Fundacja PRZYJACIEL
Henkel Polska
Webasto
2008 ImageHouse. All rights reserved.